Om Aarhus Privatklinik

Siden sin begyndelse i 1989 har Århus Privatklinik spillet en vigtig rolle i at bringe integreret medicin til Danmark. Vi var bl.a. de første til at introducere højdosis intravenøs C-Vitamin (IVC) som standardbehandling for afgiftning- og kræftterapi og vi har arbejdet med EDTA behandling til behandling af åreforkalkning i mere end 24 år.

bk_ekTakket være et samarbejde med medicinske laboratorier i Tyskland og USA, har Aarhus Privatklinik samtidig været med til at introducere en række undersøgelser, der er baserede på nye og avancerede teknologier – f.eks. at kunne kortlægge immunsystemets funktion ved hjælp af en immunprofil rapport; påvise fødemiddelallergi fra blodserum; foretage undersøgelser som måler leverafgitning og tarmforhold; måle vigtige cellulære processer under kroniske sygdomme.

Her benytter man en af den integrerede medicins grundtanker; nemlig, at mennesker viser biokemisk individualitet. Fordi den samme kroniske sygdom kan af forskellige mennesker pådrages af forskellige årsager, er det nødvendigt at individualisere behandlingsforløbet med undersøgelser, der er målrettet den enkeltes sygdomsbillede. Man behandler altså personen og ikke sygdommen.

I denne sammenhæng er det ikke lige meget om lægens menneskesyn er reduktionistisk eller holistisk. Erfaring fra medicinsk praksis viser, at til trods for et voksende udbud af medicinske præparater, er der grænser for hvor langt man kan nå i behandling af kroniske sygdomme, når mennesket betragtes som en biologisk maskine. Som regel fjerner medicin og kirurgi kun symptomerne og ikke de årsager, der ligger til grund for sygdommens opståen.

Heldigvis, har lægevidenskabelig forskning i de seneste år udviklet sig i en mere integreret retning; der er kommet større fokus på skjulte sygdomsårsager som f.eks. ernæringsforhold, miljøtoksisk belastning, kronisk stress og hormonel dysfunktion. Og ved Aarhus Privatklinik vil vi, som vi har gjort fra begyndelsen, forsætte med at omsætte denne banebrydende forskning til praksis.

Vi er medlem af

Om Læge Bruce Kyle

Læge Bruce Kyle har arbejdet med integreret medicin siden 1989.

Jeg blev uddannet som læge i Danmark og i 1984 fik min embedseksamen fra Københavns Universitet. Herefter fik jeg min medicinsk og kirurgisk efteruddannelse på hospitaler i Danmark og USA. I 1989 startede jeg Aarhus Privatklinik, som en ny type af holistisk lægepraksis.

Jeg har videreført min interesse i immuno-biologisk medicin gennem kurser og konferencer i USA og Europa. I 1995 blev jeg tildelt Diplomat graden af ACAM (American College for the Advancement of Medicine) og International Board of Chelation Therapy. Det er et diplom baseret på tusinder af patienttimer samt skriftlige og mundtlige eksamener. Det er ACAM’s måde at anerkende, at lægen har opnået avanceret færdighed i behandling af hjerte-kar patienter med EDTA-behandling.

Jeg tilhører følgende faglige organisationer:

  • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
  • American College for Advancement in Medicine (ACAM)
  • International Board of Chelation Therapy (SBCT)
  • Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin (DSOM)

Foruden lægevidenskab har jeg altid haft en special interesse i filosofi og teologi. Mere end noget andet har disse to fag hjulpet mig med at realisere en central indsigt i lægekunst; nemlig, at patienten er den vigtigste faktor i sin egen helingsproces.