Vælg en side

Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden. Også i Danmark, hvor over 230.000 personer levede med en kræftdiagnose ved udgangen af 2003. Standardbehandlingen er kemoterapi, stråling og kirurgi. Men sådan behøver det ikke at være. Den holistisk indstillede læge Bruce Phillip Kyle benytter såkaldt immundiagnostik som grundlag for sin behandling med bl.a. vitaminer og plantemedicin.

Formålet er at kortlægge patientens immunsystem forud for en individuel behandling, hvor immunforsvaret genoprettes, så kroppen selv er i stand til at bekæmpe kræftcellerne. Bruce Phillip Kyle, der driver en privatklinik i Stavtrup ved Århus, er en af de få danske læger, der konsekvent benytter immundiagnostik i forbindelse med behandling af kræftpatienter. I 1990 var han en af de første danske læger, der tog denne diagnosemetode i brug. Siden er et stort antal kræftpatienter kommet fra nær og fjern til klinikken, der ligger i rolige omgivelser i et parcelhuskvarter.

Hvad blodet fortæller

Immundiagnostik starter med, at patienten får taget en blodprøve, som sendes til et laboratorium i Stuttgart i Tyskland. Her anvendes avanceret antistofteknologi og laserteknik til at kortlægge immunsystemet, så immuncellernes kvantitative og kvalitative sammensætning kan ses i én samlet analyse, kaldet en immunprofil. Denne profil er det konkrete udgangspunkt for den efterfølgende behandling.

Undervejs i behandlingen laves der flere immunprofiler for at følge med i immunsystemets respons. For nogle patienter er der hurtig respons fra immunsystemet. Det ses ofte i de tilfælde, hvor immunprofilen viser, at der er et stort antal Tlymfocytter, herunder især Thjælperceller og dræberceller (se boks s. 10), til stede i kroppen. For andre, og det gælder specielt de, som i forvejen modtager immunsvækkende kemoterapi og strålebehandling, kan det tage lang tid at genoprette immunsystemet. I disse tilfælde viser immunprofilen, at der mangler antitumoraktivering.

Det kan enten være udtryk for, at kroppens immunsystem har kapituleret, eller at kræftcellerne har “gemt sig”, så immunsystemet endnu ikke har genkendt dem som noget artsfremmed, der skal angribes.
Ændring af livsstil Selve behandlingsprogrammet består af en basisbehandling, som patienten selv arbejder på, og specialbehandlinger, ordineret af lægen. Kemoterapi, stråling og kirurgi kan reducere en svulsts størrelse, men de kan ikke fjerne omstændighederne, som har fået svulsten til at opstå. Udgangspunktet for basisbehandlingen er derfor at fjerne de omstændigheder, som fremmer kræftens vækst, forklarer Bruce Phillip Kyle.

Basisbehandling indebærer bl.a. en diætplan, som er syrebaseafbalanceret, dvs. beriget med frugt og grønsager i forhold til protein. Væskebalancen er vigtig og omfatter urteteer og friskpresset frugt og grønt. Jeg anbefaler at opprioritere fisk som proteinkilde, og at undgå hvidt sukker, hvidt mel, hvide ris, kemiske tilsætningsstoffer, transfedtsyrer, medicinbehandlet kød og sprøjtede grønsager.

Jeg anbefaler desuden individuelle kosttilskud, fx antioxidanter i terapeutiske doser (betakarotin, C og Evitamin, selen, zink, lipoinsyre) suppleret med planteantioxidanter, der modvirker tumorvækst, fx grøn teekstrakt, hørfrø, curcumin (fra gurkemeje), resveratrol (fra vindruekerner) m.fl.
Fysisk aktivitet er ligeledes en del af basisbehandlingen, som kan mobilisere immunforsvaret. Og dyb nattesøvn anbefaler jeg ud fra et holistisk princip om, at søvn er vigtig for optimal heling af kroppen.

Sidst men ikke mindst understreger jeg over for patienten, at “mental afslapning” er utroligt vigtigt. Det kan fx være bøn, meditation, musik eller en fisketur. Pointen er, at man foretager sig noget, hvor man abstraherer fra sin sygdom en sjælefaktor, hvor man finder glæden og roen inde i sig selv for derigennem at finde viljen til at sejre over sygdommen. Denne vilje influerer positivt på ens immunsystem. Opgiver man derimod, forværres ens tilstand.

Det er min erfaring, at vilje og motivation har stor betydning for, hvordan patienten klarer sig, fortæller Bruce Phillip Kyle.

Vitaminer

Specialbehandlingen har til formål at styrke patientens immunsystem, og den tager direkte udgangspunkt i den enkeltes immunprofil. Der kan indgå forskellige elementer i specialbehandlingen, men typisk er der tale om høje doser af vitaminer og plantemedicin. Blandt de mest anvendte vitaminer er Cvitamin, som gives intravenøst, dvs. direkte i blodet.

Cvitamin er en helingsfaktor med talrige livsvigtige funktioner, ligesom det styrker immunforsvaret både lokalt og i hele kroppen, forklarer Kyle. Man skal desuden være klar over, at Cvitaminniveauet i kroppen nedsættes betydeligt i forbindelse med sygdom, hvorfor man under alle omstændigheder har brug for at supplere med Cvitamin. Specielt for Cvitamin er, at det i tilstrækkeligt høje blodkoncentrationer virker celledræbende på kræftceller på en måde, der ligner kemoterapi. Den celledræbende effekt opnås ved dannelsen af brintoverilte (hydrogenperoxid) i kræftcellerne, forklarer Bruce Phillip Kyle, der ofte giver højdosis Cvitamin intravenøst, enten alene eller som supplement til kemoterapi.

En patient modtager fx Cvitamin gennem et drop i ca. tre timer. På denne måde kan patienten opnå en blodkoncentration, der er op til 70 gange højere, end man kan opnå gennem almindeligt Cvitamintilskud. Denne behandling foregår i klinikkens “patientstue”, hvor man i hyggelige og hjemlige omgivelser sidder i en lænestol med tæpper og puder, bøger og tv/video. Jeg introducerede Cvitamin i store doser intravenøst i Danmark i 1990. I starten som behandling for kviksølvforgiftning, senere som kræftbehandling.

Mistelten er en legendarisk lægeurt, anvendt fra gammel tid mod sygdom. Forskning har vist, at den kan stimulere immunsystemet og dræbe kræftceller.
ceedings of the National Academy of Science. Den viste, at Cvitamin givet intravenøst virkede celledræbende over for forskellige kræftcelletyper, mens raske celler var ubeskadigede. Sammen med intravenøs Cvitamin kan der gives magnesium, og i specielle tilfælde gives folinsyre, B 12 vitamin, zink, Bvitaminkompleks m.fl.

Plantemedicin

Blandt plantemedicin er indsprøjtninger med mistelten en mulighed i specialbehandlingen, specielt i de tilfælde, hvor immunprofilen viser, at patientens dræberceller enten er i underskud eller ikke er aktiverede. Misteltenindsprøjtninger aktiverer immunforsvarets dræberceller og Tlymfocytter. Viser patientens immunprofil derimod, at Thjælpercellerne er i underskud, kan det være relevant at give thymusstimulerende indsprøjtninger, fortæller Bruce Phillip Kyle og understreger hermed, at han ikke giver samme behandling til alle. Tværtimod. Det, der stimulerer immunsystemet hos den ene, kan være antistimulerende hos den anden.

Andre former for plantemedicin, som Kyle bruger, er fx artemisinin (det aktive stof i kinesisk malurt), reishisvamp, grøn te og arabinoxylan (MGN3).

Kroppens immunsystem hjælper os med at forsvare os imod sygdom. Det består af forskellige typer hvide blodlegemer. Specielt lymfocytterne er talrige og skal beskytte os i forbindelse med virusinfektioner og kræft. Lymfocytter dannes i knoglemarven. Nogle modnes i thymus (brislen) og kaldes Tlymfocytter. Andre bliver til Blymfocytter, som udvikles i lymfevæv til antistoffer. Ved modningen kodes de til at genkende og destruere specifikke modstandere (antigener). Når et antigen, fx en virus, kommer ind i organismen, binder lymfocytterne sig til det og stimuleres til hurtigt at dele sig. Herved dannes familier af lymfocytter, fx dræberceller og Thjælperceller, der bl.a. udskiller signalstoffer, som stimulerer til yderligere deling og differentiering af Tog Blymfocytterne samt øget antistofproduktion. Funktionsdygtige lymfocytter er med andre ord altafgørende for, at vores krop kan reagere på og oparbejde modstandskraft imod fx kræftceller.

Der signaleres fra én type lymfocytter til en anden om tilstedeværelsen af kropsfremmed antigen (tumorceller), som så angribes. Ved at give patienten evnen til at være en partner i sin egen helbredelsesproces bliver både lægens og patientens helbredende evner forstærket.

Min behandlingsmetode kan i visse tilfælde stå alene, men oftest sker den som supplement til konventionel behandling som fx kemoterapi eller strålebehandling. Jeg er tilhænger af integreret medicin og samarbejde, ligesom jeg anerkender, at hvert eneste sygdomstilfælde er individuelt. Forskellen er, at jeg arbejder ud fra en medicinskholistisk metode, hvor den helbredende effekt opnås ved frigørelse af kroppens egne resurser. Det sker bl.a. gennem immunbehandling, ernæringsmedicin, afgiftning og ændring af livsstil.

At Bruce Phillip Kyle arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, ligger naturligt i forlængelse af, at han ud over lægevidenskab altid har interesseret sig for teologi og filosofi. Mere end noget andet har disse to fag givet mig indsigt i, at patienten er den vigtigste faktor i sin egen helingsproces. Derfor giver jeg altid personen noget at arbejde med, så vedkommende aktivt kan styrke sit immunfor
svar og fremme helbredelsen, i stedet for at vedkommende er overladt til at forholde sig passivt til sin sygdom.

Kyles formål med at starte en privatklinik i 1989 var da også at forene den nye forskning angående ernæring, afgiftning og styrkelse af immunforsvaret med de bedste metoder fra den traditionelle medicin.