Hvad er EDTA?

Fra bogen EDTA – mod åreforkalkning fra EDTA patientforeningen

EDTA er en forkortelse for ethylen diamin tetra acetat, et kemisk stof, som har den egenskab, at det binder metalioner til sig. Stoffet blev oprindelig brugt i behandlingen af forskellige metalforgiftninger, specielt blyforgiftning.

At EDTA virker på åreforkalkning er opdaget ved et rent tilfælde, da man skulle behandle en gruppe arbejdere på en akkumulatorfabrik, hvor der var sket et stort udslip af blydampe. EDTA blev nemlig allerede dengang brugt til at afgifte kroppen ved blyforgiftning.

Nogle måneder efter, at disse arbejdere var blevet EDTA-behandlet for deres blyforgiftning, henvendte de sig til deres læge og fortalte, hvor meget bedre de havde fået det med deres angina pectoris (åreforkalkning i hjertets kransårer) eller claudicatio (åreforkalkning i benene). Nok så interessant var det, at de pågældende patienter henvendte sig spontant og udtrykte begejstring for en virkning på noget helt andet end det, som de egentlig blev behandlet for. Dette udelukker den såkaldte placebo-effekt (hvilket vil sige, at symptomerne mindskes, blot man selv tror, at den behandling, der gives, hjælper på symptomerne).

 

(Se også – Hvordan virker EDTA”)

Efterhånden medførte dette i USA en stigende anvendelse af EDTA i behandling af åreforkalkning, og efterhånden, som erfaringerne hobede sig op, justerede man blandingen og tilsatte hjælpestoffer således, at man nu i de sidste 25 år har brugt stort set den samme behandlingsmåde med de samme indholdsstoffer til mere end 10 mill. behandlinger.

p

Selve behandlingen gives via et drop bestående af EDTA (EthylenDiaminTetraAcetat), magnesium og C-vitamin 2 gange om ugen i en serie på sædvanligvis 24-36 behandlinger. (Læs mere – “EDTA Behandlingsforløbet”)