Forløb med EDTA-behandling

Når EDTA-behandling udføres korrekt af dertil uddannede læger, har den meget få og lette bivirkninger. Bortset fra ubehaget ved selve stikket kan det være let træthed på behandlingsdagen, let feber eller kortvarig svimmelhed. Disse bivirkninger er forbigående og oftest mulige at regulere ved droppets sammensætning og indløbshastighed. EDTA er, når det anvendes korrekt, en meget sikker medicin og er mere sikker at tage end f.eks. Albyltabletter.

Før behandlingen

Før behandling indledes med en grundig undersøgelse af kredsløbet og der tages en række blodprøver. Formålet med denne undersøgelse er for det første at finde ud af, om behandlingen er indiceret, -altså om der er tale om åreforkalkning, eller om det bare ligner.

For det andet undersøges de vitale organsystemer, specielt nyrefunktionen, så man er sikker på, at patienten kan gennemgå behandlingen. Hvis man har svært nedsat nyrefunktion, kan man ikke blive behandlet med EDTA. Men en let nedsat nyrefunktion vil ofte forbedres under behandlingsforløbet. Det er dokumenteret for patienter, hvor nyrefunktionen har været nedsat på grund af sukkersyge.

Behandlingsforløbet

EDTA optages stort set ikke gennem mave/tarmkanalen, hvorfor det er nødvendigt at indføre det direkte i blodbanen. Dette gøres ved, at der lægges en blød plastkanyle i en vene, som regel på underarmen eller håndryggen og herigennem drypper EDTA-blandingen lige så stille ind i blodbanen.

Under behandlingen kan man sidde i en behagelig stol og læse, sludre med medpatienter, strikke, løse kryds og tværs eller endog sove. Under de tre timers behandling skal man drikke rigeligt med vand eller juice, som klinikken sørger for.

Behandlingen kræver ingen indlæggelse, og næsten alle kan selv køre hjem efter de 3 timer, som behandlingen varer. Alt efter sygdommens sværhedsgrad kræves der fra 30 behandlinger og opefter, men det er meget få, der behøver mere end 50 behandlinger for et tilfredsstillende resultat. I behandlingsforløbet bliver man løbende lægeundersøgt for at følge bedringen i sygdommen, ligesom man løbende tager de nødvendige blodprøver for hele tiden at kontrollere, at alt går som det skal. De 30+ behandlinger sætter en proces i gang, som fortsætter i kroppen flere uger efter den sidste behandling, således at tilstanden fortsætter med at bedres op til 6-8 uger efter den sidste behandling i basisserien. Det tilrådes herefter at vedligeholde det opnåede resultat med en behandling pr. måned i det første år, og derefter en behandling hver 2.-4. måned individuelt justeret.

Behandlingsforløbet begynder ved en førstegangskonsultation, hvor lægen foretager den nødvendige forundersøgelse

Lægens videreuddannelse i EDTA-behandling

For at kunne være sikker på, at en EDTA-behandling udføres korrekt og på forsvarlig, lægeligt kyndig vis, bør en patient henvende sig til en læge, der har gennemgået og kan dokumentere medicinsk
uddannelse, og som har behandlingserfaring inden for dette specielle område.

Der foreligger mange eksempler på, at læger, der ikke har haft denne påkrævede, supplerende medicinske uddannelse, har forsøgt behandling af patienter med EDTA uden at kunne opnå den tilsigtede helbredelseseffekt. Dette skyldes manglende indsigt i de biokemiske processer, som denne behandling forudsætter. Efter lægeautorisation har en læge opnået anerkendelse som enten praktiserende læge, som special-læge eller ret til at virke selvstændigt som læge.

En dansk læge, der har ovennævnte forudsætning, kan indstille sig til videre uddannelse hos f.ex. American College for Advancement in Medicine. Indholdet i denne videreuddannelse er meget omfattende og baseret på teoretisk undervisning i EDTA-behandlingens kemi, og yderligere forelæses der i områderne: frie radikaler, anti-oxidanter, vitaminer, mineraler og sygdomsforebyggelse.
Laboratorie-teknikken samt alle de specielle undersøgelser, der er nødvendige før igangsætning og i løbet af EDTA-behandlingen, gennemgås og indøves således, at lægen er i stand til at følge kroppens reaktioner og tilstand under behandlingen.

Indtil flere gange om året har EDTA-lægen lejlighed til at følge supplerende undervisning og kongresser indenfor området. Når et meget stort pensum er læst, kan lægen aflægge eksamen og opnå forskellige grader af kompetence. For at opnå den endelige, amerikanske special-læge status som EDTA-læge, skal der fremlægges dokumentation for selvstændigt at have givet 1000 behandlinger med EDTA. At nå dette varer normalt 2 år, og i begyndelsen sker det under opsyn af en læge, der har bestået den amerikanske eksamen. Det er pt. ikke muligt at få uddannelsen i EDTA-behandling i Danmark, men ved at henvende sig til en læge med en sådan uddannelse kan man som patient være tryg ved, at lægen har den viden og erfaring, der er nødvendig for at udføre EDTA-behandling korrekt og forsvarligt.