Hvad er en “Immunprofil”?

Det menneskelige immunforsvar kan inddeles i to forskellige immunsystemer: B-cellesystemet, der ivaretager anti-stofresponsen, og T-cellesystemet, som også kaldes det cellulære immunsystem.

Den cellulære immunrespons ivaretages i streng forstand af T-lymfocytter, hvis forskellige undergrupperinger ivaretager forskellige aspekter af immunreponsen. T-hjælper og T-suppresorceller mobiliserer immunforsvaret ved at frigive cytokiner, som igangsætter og regulerer immunresponsen i tilstødende lymfocytter fra alle underklasser: T-dræber celler aktiveres og B-celler omdannes til plasmaceller og danner specifikke immunoglobuliner. 

Den cellulære immunprofil giver et vigtigt indblik i immunforsvaret tilstand og er en afgørende brik i tilpasningen af en målrettet bio-immunbehandling. Ikke alene fortæller profilen om de enkelte cellepopulationer er tilstede i tilstrækkeligt antal, men den indikerer yderligere om cellerne aktiveres optimalt via bestemmelsen af tilgængelige aktiveringsmarkører.

Målingen af det cellulære immunsystem (d.v.s. den humorale immunstatus) baseres på bestemmelsen af plasmaproteinerne IgG, igA, IgM, komplementproteiner, akutfaseproteiner, såsom CRP og andre transport og oplagring proteiner såsom transferrin og ferritin samt ekstracellulære matrixproteiner, såsom fibronectin. Ændringer i koncentrationerne af de plasmaproteiner er afgørende faktorer til diagnosticering, opfølgning og prognose i en række underliggende sygdomme – som f.eks. cancer, autoimmunsygdom m.v.

Diagram over den cellulære immunrespons

Hvordan foretages testen?

Undersøgelsen foretages på klinikken, hvor der indhentes en blodprøve, som efterfølgende sendes til analyse ved Laboratorium fur Spektralanalyse i Stuttgart. Fordi blodprøvens levetid er begrænset, er det vigtigt, at prøven transporteres under de korrekte forhold. Når prøver er modtages i Stuttgart bestemmes ovenstående plasmaproteiner og resultatet sendes efterfølgende til klinikken pr. post og fax. Behandlingstiden er ca. 3-4 uger

Ved 1. konsultationen aftales samtidigt tid til en følgekonsultation, hvor resultaterne fra prøven gennemgås, og der kan skræddersyes en mere målrettet behandlingplan.

Prisen på undersøgelsen er 3000 kr. (Inkluderet er 30 minutters konsultation med gennemgang af din Immunprofil)